Labels

Wednesday, 27 April 2011

Ruang

Ruang yang membentuk shape adalah ruang positif, ruang selain shape adalah ruang negatif. Ruang boleh digunakan untuk mengimbangkan komposisi gambar, penggunaan ruang yang luas boleh membuatkan subjek lebih bebas dan bernafas.

No comments:

Post a Comment