Labels

Wednesday, 13 April 2011

Komposisi

Selain dari kita patut tahu tentang teknikal kamera, juga harus tahu tentang aspek-aspek seni dalam fotografi. 
Komposisi yang baik boleh dihasilkan dengan gabungan antara elemen-elemen reka bentuk dan prinsip-prinsip reka bentuk.Komposisi gambar yang bagus akan membuatkan pelihat senang melihat, dan kadar ke'jemu'an pun akan lambat. 


Rule-of-Third (ROT)

Latar DepanPembingkaian (framing)9. Latar belakang yang bersih
11. Golden MEan/rectangle/spiral

Golden Rectangle


Golden Spiral


 12. Spatial Divider
13. Reflection

14. Sillhoutte


15. Perspektif 


Yang Elok dielakkan


 • Elemen2 yang membawa pelihat keluar frame
 • Elemen2 yang mengganggu 
 • Elakkan visual path bermula dari bucu gambar
 • Subjek dominan yang lebih dari satu
 • border Merger/ Kissing the edges
 • Dimensional Merger
 • Near Merger
 • Tonal merger
 Komposisi Lanjutan
 •  Kumpulkan subjek-subjek menjadi satu COI
 •  Sertakan 'rest area
 •  Mulakan garis dari kiri ke kanan
 •  Fall-off effect
 •  Latar belakang / depan kabur (bokeh)
 •  Warna Complementary
 •  Gestalt Teory
 •  Figure and Ground

No comments:

Post a Comment