Labels

Thursday, 14 April 2011

Lens telephoto

Kenapa guna lens telephoto?

1. DOF yang sedikit
subjek kelihatan timbul

2. Shot dari viewpoint yang rendah

3.. Dapat mengambil gambar dari jarak jauh:
Amat berguna untuk mengambil gambar fauna seperti pepatung, kala jengking, burung yang tidak boleh dihampiri dekat.

No comments:

Post a Comment